Et Tavuğu Nasıl Üretilir?

0 Comments

Etlik civciv ve piliç yetiştirilmesi için temiz ve uygun bir ortam gerekir. Bu ortam; sıcaklık, aydınlatma, havalandırma, rutubet, sıklık gibi faktörlerden oluşur. Etlik piliçlerin enerji ihtiyacı fazladır. Civciv kümese alınır alınmaz ilk 3 saatte % 8,5 – 10′ luk şekerli su verilir.

Et tavuğu ne zaman yumurtlar?

Yumurta (üretim) dönemi damızlıkların 24. hafta yaşı ile 64. hafta yaşı arasındaki yumurtladığı dönemdir.

Etlik tavuk nasıl yapılır?

Etlik piliçlerin enerji ihtiyacı fazladır. Civciv kümese alınır alınmaz ilk 4 saatte % 5-10′ luk şekerli su verilir. İçme sularına uygun vitaminler katılabilir. Etlik civciv ve piliçlerin enerji ihtiyacını karşılamak için yemlerinin içine mısır, arpa, buğday gibi hububat katılır.

Etlik civciv nasil uretilir?

Yapılan kontroller sonrasında her sürüye, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlık sertifikası verilir. Bu sürüler, 22-24 hafta sonunda etlik piliç amaçlı kuluçkalık yumurta vermeye başlar. Bu yumurtalardan, 21 günlük kuluçka süresi sonunda etlik piliç civcivleri elde edilir.

Et tavuğu en fazla kaç kilo gelir?

20 sene önce 50- 55 günde 1,8-2 kg canlı ağırlığa, 10 sene önce 40-45 günde 2 kg canlı ağırlığa ulaşabilen bu hayvanlar, günümüzde. 6 haftalık bir sürede 2-2,5 kg canlı ağırlığa ulaşmakta ve ülkemiz hayvansal protein açığının kapatılmasında büyük pay sahibidirler.

Haybora tavuk nedir?

en hızlı büyüyen tavuk cinsidir. tavuk şarküterilerinden aldığınız tavuklar bu cinstendir. üreticiye çabuk büyüdükleri için idealdir.

Bir tavuk kaç kilogramdır?

Tartılarak satılmakta ve bir tavuk 1.5-2 kg arasında gelmektedir.

Etlik civciv 45 günde ne kadar yem yer?

45 günde piliç yaklaşık 5,4 kg yem yer ve yemin kg maliyeti 1,15 TL civarındadır.

Etlik piliç kaç günde yetişir?

Organik etlik piliç yetiştiriciliğinde hızlı gelişen civcivler 81.gün, yavaş gelişen genotiplerin kullanılması durumunda asgari kesim yaşı 72 gündür. Civcivler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış ve sertifikalandırılmış damızlıkçı işletmelerden temin edilmelidir.

1 metre kareye kaç civciv?

Kafes sisteminde 4 haftalığa kadar metre kareye 60 civciv daha sonra 25 piliç konabilir. İlk 10-15 günlük civcivleri ısı merkezlerinde yemlik ve suluk civarında tutabilmek için her 600-800 civcive 3-3,5 m çapında ve 35-50 cm yüksekliğinde karton ve duralitten daireler hazırlanır.

Civciv üretimi nasıl yapılır?

Civcivler kümese gelmeden 24 saat önce kümes sıcaklığı ayarlanmalı ve ana makineleri çalıştırılmalıdır. Kümesin uygun bir tarafına civciv adedini, ölen veya satılanları, yem tüketimini, aşılamaları, kullanılan ilaçları yazmak için kümes kontrol kartı konmalıdır. Civciv kümesine önceden toz kireç serpilir.

Civcivin tanesi ne kadar?

Fiyat Listesi

Hibrit Dişi Civciv (Atak-S, Atak, Atabey, Akbay) 8.00 TL
Damızlık Ebeveyn Dişi Civciv (Atak) 20,00 TL
Damızlık Ebeveyn Dişi Civciv (Atabey) 20,00 TL​
​Damızlık Ebeveyn Dişi Civciv (Akbay) ​20,00 TL​
Damızlık Hibrit Yumurta (Atak-S, Atak, Atabey, Akbay) 2.50 TL

Et tavuğu nasıl beslenir?

Otçul bir hayvan olan tavuk, ottan yeterli besini alamaz ve bunun için ayrıca tahılla da beslenirler. Tavuk yeminin %50’den fazlasını arpa, buğday, mısır gibi dane yemler, geri kalan kısmını ise soya küspesi, pamuk tohumu küspesi, yonca unu, balık unu, et-kemik unları gibi proteinli besin maddeleri oluşturur.

Tavuk kaç günde kesime gider?

40-45 gün içinde de piliçler 2 kiloya ulaşıyor ve hemen kesimhaneye yollanıyor.

Bir tavuktan ne kadar et çıkar?

Bütün bir piliçten deri, kanat ve kemikleri çıkardığımızda et oranı yaklaşık olarak %53’tür.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ABOUT ALICE HENNEMAN

My husband and I enjoy eating healthy foods, but they must taste good and be quick to prepare.

My goal with Cook It Quick is: Making you hungry for healthy food!

Follow along as I share recipes and kitchen tricks that help you enjoy the same types of foods. And though I am a registered dietitian and University of Nebraska-Lincoln extension educator, all my recipes must pass inspection by my toughest critic … my husband!

Social Media